1.Newsletter

1.Newsletter

Dragi bralci,  prejeli ste e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).« Založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. je projekt začela izvajati novembra 2020 skupaj z...