4. Newsletter

4. Newsletter

Dragi bralci, pošiljamo vam tretje e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).« Projekt je novembra 2020 začela izvajati založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o....
4. Newsletter

3. Newsletter

Dragi bralci, pošiljamo vam že tretje e-novice, posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce)«. Projekt je začela založba dr. Josef Raabe, s.r.o. novembra 2020 skupaj z sedmimi...
2. Newsletter

2. Newsletter

  Dragi bralci, pošiljamo vam druge e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).« Izvedbo tega projekta je začela založba dr. Josef Raabe, s.r.o. v novembru 2020...
1.Newsletter

1.Newsletter

Dragi bralci,  prejeli ste e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).« Založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. je projekt začela izvajati novembra 2020 skupaj z...