h

O projektu

Cilj tega projekta je izboljšati kakovost vzgoje in izobraževanja v predšolskem obdobju z uvajanjem inovativnih pristopov in praks ter tako zagotoviti celovit razvoj otrokovih kompetenc v zgodnjem otroštvu. To bomo dosegli s podporo vzgojiteljem v vrtcih, da pridobijo znanje o tem, kako učinkovito na predšolski stopnji uporabiti projektno učenje (PBL) in učenje, ki temelji na nalogah (TBL).

Rezultati projekta

Rezultata tega projekta bosta ABC Priročnik za vzgojitelje – metodološki vodnik za vzgojitelje v predšolskem obdobju in ABC Tečaj usposabljanja učiteljev vzgojiteljev – program usposabljanja za izvajalce izobraževanj vzgojiteljev. Obveščeni boste o njihovem oblikovanju in razvoju.

Partnerji

Projekt bo združil prizadevanja partnerjev iz treh evropskih držav – Češke, Slovaške in Slovenije. Sodelovanje strokovnjakov, akademikov in učiteljev vzgojiteljev bo zagotovilo skladnost med teorijo in prakso.

Newsletter

Don’t miss any news and subscribe.

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.