h

O projektu

Cilj tega projekta je izboljšati kakovost vzgoje in izobraževanja v predšolskem obdobju z uvajanjem inovativnih pristopov in praks ter tako zagotoviti celovit razvoj otrokovih kompetenc v zgodnjem otroštvu. To bomo dosegli s podporo vzgojiteljem v vrtcih, da pridobijo znanje o tem, kako učinkovito na predšolski stopnji uporabiti projektno učenje (PBL) in učenje, ki temelji na nalogah (TBL).

Rezultati projekta

Rezultata tega projekta bosta ABC Priročnik za vzgojitelje – metodološki vodnik za vzgojitelje v predšolskem obdobju in ABC Tečaj usposabljanja učiteljev vzgojiteljev – program usposabljanja za izvajalce izobraževanj vzgojiteljev. Obveščeni boste o njihovem oblikovanju in razvoju.

Partnerji

Projekt bo združil prizadevanja partnerjev iz treh evropskih držav – Češke, Slovaške in Slovenije. Sodelovanje strokovnjakov, akademikov in učiteljev vzgojiteljev bo zagotovilo skladnost med teorijo in prakso.

Newsletter

Don’t miss any news and subscribe.