Cilji projekta

Cilji projekta so naslednji:

  • spodbuditi vzgojitelje, da se preobrazijo iz „voditeljev“ v „pospeševalce“ učnega procesa, s čimer spodbujajo pristope, ki so osredotočene na otroke.
  • vzgojitelje predšolskega obdobja opremiti s prilagojeno metodologijo, kako izboljšati svojo učno prakso in tako podpirati lasten poklicni razvoj.
  • obogatiti ponudnike izobraževanj in usposabljanj za vzgojitelje z najnovejšimi gradivi in znanjem.
  • celovito razviti otrokove spretnost na področju zgodnje jezikovne in matematične pismenosti s poudarkom na individualnih potrebah in dosežkih;
  • izboljšati znanje in usposobljenost vzgojiteljev na področju sodobnih metod v predšolski vzgoji in izobraževanju.
  • spodbuditi vzgojitelje, da se preobrazijo iz „voditeljev“ v „pospeševalce“ učnega procesa, s čimer spodbujajo pristope osredotočene na otroka.
  • izboljšati spretnosti za motivacijo otrok, da razvijejo lastno ustvarjalnost, samostojnost, neodvisnost, motivacijo za učenje, zavedanje lastnih pravic in odgovornosti, reševanje problemov, samoopazovanje in vrednotenje lastnega znanja in potreb.
  • povečati kompetence za razvoj zgodnje jezikovne in matematične pismenosti ter komunikacijskih veščin s poudarkom na individualnih potrebah in dosežkih;
  • obogatitev kurikula študijskih programov predšolske vzgoje za povečanja kakovosti in učinkovitosti usposabljanja na področju predšolske vzgoje.

Ta projekt je bil sofinanciran s podporo programa Evropske unije Erasmus+, KA2, Strateško partnerstvo v šolskem izobraževanju.
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

REZULTATI PROJEKTA

V 27 mesecih izvedbe projekta Učenje skozi dejavnosti – Doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce) bomo delali na pripravi naslednjih intelektualnih rezultatih, ki so med seboj povezani in skupaj tvorijo eno enoto:

ABC Priročnik za učitelje (O1)

metodološka navodila za vzgojitelje o vključitvi PBL in TBL v predšolsko vzgojo s praktičnimi aktivnostmi in podrobnimi pripravami, tehnikami vrednotenja in različnimi dodatnimi viri.

ABC Tečaj usposabljanja učiteljev vzgojiteljev (O2)

program usposabljanja za izvajalce izobraževanj vzgojiteljev na področju usposabljanja študentov za uporabo metod osredotočenih na otroka, kot sta PBL in TBL ter s tem izboljšati lasten profesionalni razvoj

Poleg navedenega napovedujemo še dva oprijemljiva rezultata projekta:

* ABC Pilotne seje – preizkušanje inovativnih rezultatov, ki bodo nastali v času trajanja projekta, v praksi in pridobivanje povratnih informacij o uporabnosti intelektualnih rezultatov in njihovih potencialov za nadaljnji razvoj.

* ABC Diseminacijska konferenca – razširjanje uspešnosti projekta z namenom mednarodnega sodelovanje in priložnost za širjenje uspešnih praks na tem področju.

Newsletter