Dragi bralci, 

prejeli ste e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).«

Založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. je projekt začela izvajati novembra 2020 skupaj z sedmimi drugimi partnerji iz treh evropskih držav: Slovaške, Češke in Slovenije.

Posredovati vam želimo informacije o projektu, sodelujočih partnerjih, kaj smo že uspeli izvesti in kaj nas še čaka. 

Verjamemo, da bomo skupaj z vami lahko izpolnili naš cilj – nuditi podporo vzgojiteljem v predšolski vzgoji in izvajalcem izobraževanj za vzgojitelje pri uporabi projektnega učenja in učenja, ki temelji na nalogah na predšolski ravni.  

Berite nas še naprej. 

Partnerji projekta ABC za vrtce 

Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+, številka projekta: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, KA2, Strateško partnerstvo v šolskem izobraževanju. 

Ta publikacija (sporočilo) odraža samo stališča avtorjev in niti  Slovaška nacionalna agencija niti Evropska komisija ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  

www.abc-kindergarten.eu

Kot poudarja Evropska komisija, je ključnega pomena spodbujati pobude, ki podpirajo in krepijo razvoj ključnih kompetenc za vse posameznike od zgodnjega otroštva dalje. Mnogi mladi ali neizkušeni vzgojitelji pri načrtovanju poučevanja izhajajo iz tradicionalnega pristopa k poučevanju (predstavitev, praksa in izdelava). Težava je v tem, da ta pristop služi vzgojiteljevim potrebam, vendar je vprašljivo ali izpolnjuje tudi učne potrebe otrok. Iz tega razloga vedno več vzgojiteljev v predšolski vzgoji uporablja pristope, ki so osredinjeni na otroka, pri katerih so potrebe otroka osrednjega pomena za učno vsebino. Dva takšna pristopa sta TBL (ang. task-based learning oz. učenje, ki temelji na nalogah) in PBL (ang. project-based learning oz. projektno učenje).

Od 1. novembra 2020 je založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o, začela izvajati mednarodni projekt „Učenje z dejavnostmi – doseganje osnovnih kompetenc v predšolski vzgoji in izobraževanju (ABC za vrtce)“. Projekt bo združil prizadevanja osmih organizacij iz treh evropskih držav (Češke, Slovaške in Slovenije). Cilj tega projekta je izboljšati kakovost izobraževanja v predšolski vzgoji z uvajanjem inovativnih pristopov in praks ter zagotoviti celovit razvoj kompetenc otrok na ravni predšolske vzgoje. To bo doseženo s podporo vzgojiteljem v vrtcih, da pridobijo znanje o tem, kako učinkovito uporabiti projektno učenje (PBL) in učenje, ki temelji na nalogah (TBL) na predšolski ravni.

Kaj so naši nameni?

 • razviti priročnik za vzgojitelje v predšolski vzgoji, ki ne bi le podpiral vzgojiteljev pri izboljševanju njihovih praks, temveč bi tudi podpiral pridobivanje različnih ključnih kompetenc otrok na ravni predšolske vzgoje;
 • opremiti vzgojitelje v predšolski vzgoji z omenjeno metodologijo, učnimi metodami in strategijami, znanjem, kompetencami in orodji za ustrezno izvedbo projektnega učenja in učenja, ki temelji na nalogah za raven predšolske vzgoje;
 • vključiti vidike novo razvite metodologije in usposabljanj v kurikulum univerzitetnih partnerjev;

Kaj so načrtovani rezultati projekta?

 • ABC Priročnik za vzgojitelje – metodološka navodila za vzgojitelje o vključitvi PBL in TBL v predšolsko vzgojo s praktičnimi aktivnostmi in podrobnimi pripravami, tehnikami vrednotenja in različnimi dodatnimi viri.
 • ABC Tečaj usposabljanja učiteljev vzgojiteljev – program usposabljanja za izvajalce izobraževanj vzgojiteljev na področju usposabljanja študentov za uporabo metod osredotočenih na otroka, kot sta PBL in TBL ter s tem izboljšati lasten profesionalni razvoj

 Komu je projekt namenjen?

Ciljne skupine v projektu ABC za vrtce so:

 • vzgojitelji predšolskih otrok,
 • otroci v predšolski vzgoji,
 • izobraževalci vzgojiteljev in učiteljev, kot so univerze, izvajalci strokovnih usposabljanj in druga združenja.

Kdo so partnerji v projektu?

Partnerji v projektu so univerze (Charles univerza v Pragi, Katoliška univerza Ružembork, Univerza v Mariboru) in vrtci (Fakultetni vrtec v Pragi, Vrtec Koprivnice, Vrtec Riadok in Ružomberok, Vrtec Studenci Maribor)

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani in na Facebook profilu projekta.

Srečanje projektnih partnerjev v projektu ABC za vrtce

Prvo uradno srečanje partnerjev v projektu ABC za vrtce je bilo na daljavo 26. novembra 2020. Koordinator in organizator srečanje je bila Založniška hiša Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. (CZ).

Na srečanju so bili prisotni vsi predstavniki projektnih partnerjev iz Slovaške, Češke in Slovenije:

 • Katoliška univerza Ružomberok, Vrtec Riadok in Ružomberok (Slovaška)
 • Charles univerza v Pragi, Fakultetni vrtec v Pragi, Vrtec Kopřivnice (Češka);
 • Univerza v Mariboru, Vrtec Studenci Maribor (Slovenija).

Vsebina srečanja:

 • predstavitev posameznih partnerjev,
 • predstavitev projekta ABC za vrtce (naloge, urnik, intelektualni rezultati, projektni sestanki, konferenca) in spoznavanje s projektno dokumentacijo ter pravili financiranja.

Cilji srečanja:

 • razdeliti naloge med partnerji in načrt nalog v času trajanja projekta,
 • pojasniti partnerske pogodbe,
 • oblikovati skupno obliko in namen anketnega vprašalnika za vrtce (vstopni pogoji).

Naslednji koraki:

 • uporaba anketnega vprašalnika za vrtce na Slovaškem, Češkem in v Sloveniji ter analiza vprašalnika,
 • oblikovanje in razvoj prvega intelektualnega rezultata ABC priročnik za vzgojitelje,
 • priprava drugega srečanja projektnih partnerjev, ki bo junija 2021 v Mariboru; predstavitev prvega osnutka didaktičnih materialov; priložnost za razpravo o osnutku.