Název konference:

JDE TO I JINAK ANEB CESTY K AKTIVIZACI DÍTĚTE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Místo: Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita, Magdalény Rettigové 4, Praha
Termín: čtvrtek 24. 11. 2022, registrace od 8,30 hodin, zahájení v 9,15 hodin, ukončení v 14,30 hodin
Pro koho: učitelky a učitelé MŠ, asistenti pedagoga MŠ, studenti předškolní pedagogiky, pracovníci dětských skupin a dalších předškolních zařízení

Anotace konference:

Konference představí výstupy projektu Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy), spolufinancovaného z projektu Erasmus+, který se věnuje zlepšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím projektového a činnostního učení.

PROGRAM

DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKY

WORKSHOPY OD 11:10 DO 14:30

11:10–12:40 Workshopy – 6 x 90 minut

12:40-13:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

13:00–14:30 Workshopy – 6 x 90 minut

WORKSHOPY OD 11:10–12:40 A OD 13:00-14:30

PROJEKTOVÉ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – PROJECT-BASED LEARNING WORKSHOP VEDEN V ČESKÉM JAZYCE

LEKTORKY: EVA KOŽELUHOVÁ, IRENA HANYŠ HOLEMÁ, VENDULA TURNEROVÁ

PROJEKTOVÉ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – PROJECT-BASED LEARNING WORKSHOP VEDEN VE SLOVENSKÉM JAZYCE

LEKTORKY: MÁRIA VARGOVÁ, TATIANA SLOTOVÁ

PROJEKTOVÉ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – PROJECT-BASED LEARNING WORKSHOP VEDEN V ANGLICKÉM JAZYCE

LEKTORKY: BARBORA LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, ALENA POKORNÁ SLOTOVÁ

Anotace tří workshopů o projektovém vzdělávání:

Spoluautorky zásadních projektových výstupů ABC pro mateřské školy představí teoreticky, ale i na příkladech dobré praxe inovativní metodu projektového učení (PBL = Project-Based Learning) vhodnou pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání.

Metoda je inovativní, protože si klade za cíl povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucích“ na „průvodce“ procesu učení. Na praktických ukázkách zrealizovaných v projektových mateřských školách pedagogové ukážou konkrétní způsob vzdělávací praxe, při kterém děti samostatně pracují na komplexním úkolu, v němž řeší praktický problém spojený s reálným životem. To zahrnuje podporu přístupů zaměřených na děti a rozvoj jejich potřeb, jako je kreativita, samostatnosti, motivace k učení, uvědomění si vlastních práv a povinností, řešení problémů a sebehodnocení. Workshop pedagogy vybaví znalostmi, které podpoří jejich profesionální rozvoj.

ČINNOSTNÍ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – TASK-BASED LEARNING WORKSHOP VEDEN V SLOVINSKÉM JAZYCE

LEKTORKY: ANA TINA JURGEC, ZVEZDANA MURKO

ČINNOSTNÍ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – TASK-BASED LEARNING WORKSHOP VEDEN V ANGLICKÉM JAZYCE, TLUMOČEN DO ČESKÉHO JAZYKA

LEKTORKY: MARTA LICARDO, DRAGICA SERNC

ČINNOSTNÍ UČENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – TASK-BASED LEARNING WORKSHOP VEDEN V ANGLICKÉM JAZYCE, TLUMOČEN DO ČESKÉHO JAZYKA

LEKTORKY: NIKOLAJA GOLOB, RHIANNON ROSE JELEN

Anotace tří workshopů o činnostním učení:

Spoluautorky zásadních projektových výstupů ABC pro mateřské školy představí teoreticky, ale i na příkladech dobré praxe inovativní metodu činnostního učení (TBL = Task-Based Learning) vhodnou pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání.

Metoda je inovativní, protože si klade za cíl povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucího“ na „facilitátora“ procesu učení. V rámci workshopu budou představeny teoretické myšlenky učení založeného na úkolech v předškolním vzdělávání, výhody a výzvy metody TBL, role vzdělávání v TBL a praktické možnosti využití metody TBL v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání (matematika, jazyk, přírodní vědy, dramatická výchova, taneční a hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná a technická výchova). Na ukázkách z praxe projektových mateřských škol pedagogové ukážou konkrétní způsob činnostního učení dětí. Workshop pedagogy vybaví znalostmi, které podpoří jejich profesionální rozvoj.