Vážení čtenáři,

zasíláme Vám první zpravodaj věnovaný mezinárodnímu projektu „Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy)“. Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. zahájilo realizaci projektu v listopadu 2020 spolu s dalšími osmi partnery ze tří evropských zemí – Slovenska, České republiky a Slovinska.

Chceme vám poskytnout informace o projektu, zúčastněných partnerech, o tom, co se nám již podařilo realizovat a co nás ještě čeká.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří naplnit náš cíl – podporovat učitele v předškolním vzdělávání a v přípravě učitelů při uplatňování projektového a činnostního učení.

Čtěte dál!

ABC pro mateřské školy – partneři

Tento projekt byl financován s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Klíčová akce 2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Tato publikace (dokument) představuje výhradní názor autora. Národní agentura SAAIC – Erasmus + ani Evropská komise neodpovídají za jakékoli použití informací v nich obsažených.

(prolink na https: // www.abc-kindergarten.eu)

Evropská komise zdůrazňuje, že je zásadně důležité rozvíjet iniciativy, které podporují a posilují rozvoj klíčových kompetencí pro každého jednotlivce již od raného dětství. Mnoho nově kvalifikovaných nebo nezkušených učitelů má tendenci založit plánování jejich práce na tradičním frontálním přístupu PPP (prezentace, praxe, produkce). Problém spočívá v tom, že PPP slouží potřebám učitele, ale je diskutabilní, zda splňuje potřeby dítěte či nikoli. Z tohoto důvodu se stále více učitelů v předškolním vzdělávání obrací k přístupům více zaměřeným na dítě, kde jsou v obsahu ústřední potřeby dětí. Dva takové přístupy jsou činnostní učení (TBL Task-Based Learning) a projektové učení (Project-Based Learning).

Od 1. listopadu 2020 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o, začalo realizovat nadnárodní projekt „Činnostní učení – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy)“. Projekt spojí úsilí 8 organizací ze 3 evropských zemí (Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání zavedením inovativních přístupů a postupů, zajistit komplexní rozvoj kompetencí dítěte předškolního věku. Toho bude dosaženo podporou učitelů mateřských škol, při získávání znalostí o tom, jak efektivně aplikovat projektové a činnostní učení v předškolním vzdělávání.

 Jaké jsou naše záměry?

 • Vyvinout soubor nástrojů pro učitele v předškolním vzdělávání, který by nejen podporoval pedagogy při zlepšování jejich metodických postupů, ale také podporoval děti v získávání klíčových kompetencí v mateřských školách.
 • Vybavit učitele v předškolním vzdělávání metodikou na míru, vyučovacími postupy a technikami, znalostmi, kompetencemi a nástroji, jak správně aplikovat projektové a úkolové přístupy k učení na úrovni předškolního vzdělávání.
 • Integrovat aspekty nově vyvinuté metodiky a vzdělávání do vlastního kurikula partnerských univerzit.

 Jaké jsou plánované výsledky projektu?

 • Metodika ABC pro učitele – metodická doporučení pro učitele předškolního vzdělávání, jak integrovat metody projektového a činnostního učení do předškolního vzdělávání s praktickými činnostmi a komplexním přehledem plánů lekcí, technikami hodnocení a různými dalšími zdroji. 
 • ABC vzdělávací program – pro poskytovatele vzdělávání učitelů předškolního vzdělávání o tom, jak školit studenty pedagogiky a učitele ochotné zlepšit jejich profesní rozvoj se zaměřením na metody orientované na dítě, jako jsou projektové a činnostní učení.

 Pro koho je projekt určen?

Cílové skupiny projektu ABC pro mateřské školy jsou:

 • zejména učitelé předškolního vzdělávání,
 • děti v předškolním vzdělávání,
 • poskytovatelé vzdělávání učitelů, jako jsou univerzity, poskytovatelé dalšího vzdělávání a asociace.

Kdo jsou partneři projektu?

Partnery projektu jsou renomované univerzity (Univerzita Karlova v Praze, Katolická univerzita v Ružomberku, Univerzita v Mariboru) a mateřské školy (Fakultní mateřská škola se speciální péčí v Praze, Mateřské školy Kopřivnice, Mateřská škola Riadok v Ružomberku, Mateřská škola Vrtec Studenci v Mariboru) .

Více informací o projektu najdete na oficiálních webových stránkách projektu a na facebookovém profilu.

Setkání partnerů projektu ABC pro mateřské školy

 1. oficiální mezinárodní setkání partnerů projektu ABC pro mateřské školy se uskutečnilo online 26. listopadu 2020. Koordinátorem a organizátorem setkání partnerství bylo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. (CZ). Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu ABC pro mateřské školy ze Slovenska, České republiky a Slovinska:

– Katolická univerzita v Ružomberku; Mateřská škola Riadok v Ružomberku (SVK)

– Univerzita Karlova v Praze; Fakultní mateřská škola se speciální péčí v Praze; Mateřské školy Kopřivnice (CZ)

– University of Maribor; Mateřská škola Vrtec Studenci v Mariboru (SI)

Obsah setkání:

 • představení jednotlivých partnerů,
 • prezentace projektu ABC pro mateřské školy (úkoly, harmonogram, intelektuální výstupy, management projektu, projektová setkání, konference) a seznámení s projektovou dokumentací a pravidly financování.

Cíl setkání:

 • rozdělit úkoly mezi partnery a naplánovat úkoly v průběhu projektu,
 • probrat dohody o partnerství,
 • dohodnout se na formě a rozsahu dotazníkového šetření pro mateřské školy (vstupní úrovně).

Následné kroky:

 • realizace dotazníkového šetření v mateřských školách na Slovensku, v České republice a ve Slovinsku a jejich vyhodnocení,
 • návrh a vývoj prvního intelektuálního výstupu, kterým je manuál ABC pro učitele,
 • příprava druhého setkání partnerů projektu v červnu 2021 v Mariboru; představení první (návrhové) verze metodických materiálů; možnost vyjádřit se k pracovní verzi.